تعرفه و امکانات پنل های کاربری

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال انبوه
 • ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال پاسخ زماندار
 • ارسال یاد آور زماندار
 • پیامک سر رسید
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • پیامک اعتباری
 • پیامک نیازمندی
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال از موبایل
 • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • دفترچه تلفن
 • افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • آزمون
 • کد دهی
 • کد خوان
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • لیست سیاه
 • ایمیل پیامک
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • پلاگین و ماژول
 • کنترل سامانه از راه دور
 • سامانه همراه
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • شارژ الکترونیک
 • تراکنش های مالی
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • سرویس ساز ( ختم قرآن ، سکه و... )
 • خطوط عمومی
 • خط اختصاصی
 • زیر کاربران
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ارسال از خط ثابت
 • تعرفه ارسال پیامک از 5000
 • تعرفه ارسال پیامک از 3000
 • تعرفه ارسال پیامک از 1000
 • تعرفه ارسال پیامک از 2000
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • قیمت سامانه ( سالانه )
 • الماس

 • تومان55000

 • yes
  ارسال پیامک تکی
 • yes
  ارسال پیامک گروهی
 • yes
  ارسال زمانبندی شده
 • yes
  ارسال منطقه ای ، کشوری
 • yes
  ارسال هدفمند مشاغل
 • yes
  ارسال انبوه
 • yes
  ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • yes
  خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • yes
  ارسال تدریجی
 • yes
  ارسال هوشمند
 • yes
  ارسال هوشمند زماندار
 • yes
  ارسال متناظر
 • yes
  ارسال متناظر زماندار
 • yes
  ارسال پاسخ زماندار
 • yes
  ارسال یاد آور زماندار
 • yes
  پیامک سر رسید
 • yes
  نوبت دهی هوشمند
 • yes
  منشی هوشمند
 • yes
  پیامک اعتباری
 • yes
  پیامک نیازمندی
 • yes
  ارسال پیامک فلش
 • yes
  ارسال از موبایل
 • yes
  گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • yes
  دفترچه تلفن
 • yes
  افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • yes
  اضافه به لیست خودکار
 • yes
  پیامک مناسبت ها
 • yes
  نظرسنجی و قرعه کشی
 • yes
  آزمون
 • yes
  کد دهی
 • yes
  کد خوان
 • yes
  امتیاز دهی
 • yes
  مسابقه پیامکی پیشرفته
 • yes
  منشی پیامک
 • yes
  انتقال پیامک
 • yes
  لیست سیاه
 • yes
  ایمیل پیامک
 • yes
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • yes
  انتقال ترافیک دریافت به URL
 • yes
  تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • yes
  ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • yes
  پلاگین و ماژول
 • yes
  کنترل سامانه از راه دور
 • yes
  سامانه همراه
 • yes
  پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • yes
  راهنمای سامانه
 • yes
  درج متون سریع
 • yes
  شارژ الکترونیک
 • yes
  تراکنش های مالی
 • yes
  پیامک بین المللی
 • yes
  تنظیمات سامانه
 • yes
  سرویس ساز ( ختم قرآن ، سکه و... )
 • yes
  خطوط عمومی
 • yes
  خط اختصاصی
 • 25
  زیر کاربران
 • yes
  خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • 9.7
  تعرفه ارسال از خط ثابت
 • 10.2
  تعرفه ارسال پیامک از 5000
 • 11.2
  تعرفه ارسال پیامک از 3000
 • 11.2
  تعرفه ارسال پیامک از 1000
 • 12.3
  تعرفه ارسال پیامک از 2000
 • yes
  بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • 55000
  قیمت سامانه ( سالانه )
 • طلایی

 • تومان45000

 • yes
  ارسال پیامک تکی
 • yes
  ارسال پیامک گروهی
 • yes
  ارسال زمانبندی شده
 • yes
  ارسال منطقه ای ، کشوری
 • yes
  ارسال هدفمند مشاغل
 • yes
  ارسال انبوه
 • yes
  ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • yes
  خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • yes
  ارسال تدریجی
 • yes
  ارسال هوشمند
 • yes
  ارسال هوشمند زماندار
 • yes
  ارسال متناظر
 • yes
  ارسال متناظر زماندار
 • yes
  ارسال پاسخ زماندار
 • yes
  ارسال یاد آور زماندار
 • yes
  پیامک سر رسید
 • yes
  نوبت دهی هوشمند
 • yes
  منشی هوشمند
 • yes
  پیامک اعتباری
 • yes
  پیامک نیازمندی
 • yes
  ارسال پیامک فلش
 • yes
  ارسال از موبایل
 • yes
  گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • yes
  دفترچه تلفن
 • yes
  افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • yes
  اضافه به لیست خودکار
 • yes
  پیامک مناسبت ها
 • yes
  نظرسنجی و قرعه کشی
 • yes
  آزمون
 • yes
  کد دهی
 • yes
  کد خوان
 • yes
  امتیاز دهی
 • yes
  مسابقه پیامکی پیشرفته
 • yes
  منشی پیامک
 • yes
  انتقال پیامک
 • yes
  لیست سیاه
 • yes
  ایمیل پیامک
 • yes
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • yes
  انتقال ترافیک دریافت به URL
 • yes
  تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • yes
  ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • yes
  پلاگین و ماژول
 • yes
  کنترل سامانه از راه دور
 • yes
  سامانه همراه
 • yes
  پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • yes
  راهنمای سامانه
 • yes
  درج متون سریع
 • yes
  شارژ الکترونیک
 • yes
  تراکنش های مالی
 • yes
  پیامک بین المللی
 • yes
  تنظیمات سامانه
 • yes
  سرویس ساز ( ختم قرآن ، سکه و... )
 • yes
  خطوط عمومی
 • yes
  خط اختصاصی
 • 25
  زیر کاربران
 • yes
  خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • 9.9
  تعرفه ارسال از خط ثابت
 • 10.5
  تعرفه ارسال پیامک از 5000
 • 11.5
  تعرفه ارسال پیامک از 3000
 • 11.5
  تعرفه ارسال پیامک از 1000
 • 12.7
  تعرفه ارسال پیامک از 2000
 • yes
  بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • 45000
  قیمت سامانه ( سالانه )
 • نقره ای

 • تومان35000

 • yes
  ارسال پیامک تکی
 • yes
  ارسال پیامک گروهی
 • yes
  ارسال زمانبندی شده
 • yes
  ارسال منطقه ای ، کشوری
 • yes
  ارسال هدفمند مشاغل
 • yes
  ارسال انبوه
 • yes
  ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • yes
  خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • yes
  ارسال تدریجی
 • yes
  ارسال هوشمند
 • yes
  ارسال هوشمند زماندار
 • yes
  ارسال متناظر
 • yes
  ارسال متناظر زماندار
 • yes
  ارسال پاسخ زماندار
 • yes
  ارسال یاد آور زماندار
 • yes
  پیامک سر رسید
 • yes
  نوبت دهی هوشمند
 • yes
  منشی هوشمند
 • yes
  پیامک اعتباری
 • yes
  پیامک نیازمندی
 • yes
  ارسال پیامک فلش
 • yes
  ارسال از موبایل
 • yes
  گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • yes
  دفترچه تلفن
 • yes
  افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • yes
  اضافه به لیست خودکار
 • yes
  پیامک مناسبت ها
 • yes
  نظرسنجی و قرعه کشی
 • yes
  آزمون
 • yes
  کد دهی
 • yes
  کد خوان
 • yes
  امتیاز دهی
 • yes
  مسابقه پیامکی پیشرفته
 • yes
  منشی پیامک
 • yes
  انتقال پیامک
 • yes
  لیست سیاه
 • yes
  ایمیل پیامک
 • yes
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • yes
  انتقال ترافیک دریافت به URL
 • yes
  تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • yes
  ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • yes
  پلاگین و ماژول
 • yes
  کنترل سامانه از راه دور
 • yes
  سامانه همراه
 • yes
  پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • yes
  راهنمای سامانه
 • yes
  درج متون سریع
 • yes
  شارژ الکترونیک
 • yes
  تراکنش های مالی
 • yes
  پیامک بین المللی
 • yes
  تنظیمات سامانه
 • yes
  سرویس ساز ( ختم قرآن ، سکه و... )
 • yes
  خطوط عمومی
 • yes
  خط اختصاصی
 • 25
  زیر کاربران
 • yes
  خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • 10.2
  تعرفه ارسال از خط ثابت
 • 10.7
  تعرفه ارسال پیامک از 5000
 • 11.8
  تعرفه ارسال پیامک از 3000
 • 11.8
  تعرفه ارسال پیامک از 1000
 • 13
  تعرفه ارسال پیامک از 2000
 • yes
  بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • 35000
  قیمت سامانه ( سالانه )
 • برنزی

 • تومان25000

 • yes
  ارسال پیامک تکی
 • yes
  ارسال پیامک گروهی
 • yes
  ارسال زمانبندی شده
 • yes
  ارسال منطقه ای ، کشوری
 • yes
  ارسال هدفمند مشاغل
 • yes
  ارسال انبوه
 • yes
  ارسال دکل مخابرات (BTS)
 • yes
  خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • yes
  ارسال تدریجی
 • yes
  ارسال هوشمند
 • yes
  ارسال هوشمند زماندار
 • yes
  ارسال متناظر
 • yes
  ارسال متناظر زماندار
 • yes
  ارسال پاسخ زماندار
 • yes
  ارسال یاد آور زماندار
 • yes
  پیامک سر رسید
 • yes
  نوبت دهی هوشمند
 • yes
  منشی هوشمند
 • yes
  پیامک اعتباری
 • yes
  پیامک نیازمندی
 • yes
  ارسال پیامک فلش
 • yes
  ارسال از موبایل
 • yes
  گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • yes
  دفترچه تلفن
 • yes
  افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • yes
  اضافه به لیست خودکار
 • yes
  پیامک مناسبت ها
 • yes
  نظرسنجی و قرعه کشی
 • yes
  آزمون
 • yes
  کد دهی
 • yes
  کد خوان
 • yes
  امتیاز دهی
 • yes
  مسابقه پیامکی پیشرفته
 • yes
  منشی پیامک
 • yes
  انتقال پیامک
 • yes
  لیست سیاه
 • yes
  ایمیل پیامک
 • yes
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • yes
  انتقال ترافیک دریافت به URL
 • yes
  تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • yes
  ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • yes
  پلاگین و ماژول
 • yes
  کنترل سامانه از راه دور
 • yes
  سامانه همراه
 • yes
  پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • yes
  راهنمای سامانه
 • yes
  درج متون سریع
 • yes
  شارژ الکترونیک
 • yes
  تراکنش های مالی
 • yes
  پیامک بین المللی
 • yes
  تنظیمات سامانه
 • yes
  سرویس ساز ( ختم قرآن ، سکه و... )
 • yes
  خطوط عمومی
 • yes
  خط اختصاصی
 • 25
  زیر کاربران
 • yes
  خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • 10.4
  تعرفه ارسال از خط ثابت
 • 10.9
  تعرفه ارسال پیامک از 5000
 • 12
  تعرفه ارسال پیامک از 3000
 • 12
  تعرفه ارسال پیامک از 1000
 • 13.2
  تعرفه ارسال پیامک از 2000
 • yes
  بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • 25000
  قیمت سامانه ( سالانه )

از طریق سفارش آنلاین پنل به صورت آنی ایجاد شده و نام کاربری و رمز عبور ارسال می گردد ، پرداخت وجه نیز پس از فعالسازی و تحویل پنل انجام خواهد شد ، بنابراین می توانید قبل از پرداخت وجه سامانه را به صورت کامل تست نمایید .
تعرفه دریافت پیامک در تمامی پنل ها رایگان می باشد.
توضیحات تفصیلی هر بخش را پس از ورود به سامانه از طریق نام کاربری arkapayamak و رمز arkapayamak مشاهده نمایید (ورود به پنل نمایشی).
به تعرفه پیامک ها 9% مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد .
طبق افزایش 10 ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت میشود.